Umění sebepéče
Relaxace & meditace jako cesta k vnitřní pohodě a sebepoznání

Cyklus deseti setkání obsahuje 20 hodin tvořivé a zážitkové formy osobního rozvoje a relaxační & meditační techniky, které jsou účinným nástrojem pro sebepoznání a pro prevenci i překonávání stresu, napětí či syndromu vyhoření.

Naučte se o sebe pečovat!​

Dozvědět se víc

kurzprozeny10

Relaxační seberozvojové víkendové semináře
pro ženy 

Víkendová setkání jsou vždy zaměřená na určité téma osobního rozvoje a nácvik relaxačních & meditačních technik. Celodenní setkání vytváří příležitost k oddychu a delšímu úseku být sama se sebou. Práce ve skupině přináší vzájemnou podporu a inspiraci. 

Dopřejte si úžasný den plný relaxace a seberozvoje!

Téma: Dej si poh-OFF a vypni hlavu

Dozvědět se víc

 

Téma: Sebehodnota a setkání s vnitřním kritikem

Dozvědět se víc

 

Téma: Hranice a osobní prostor

 

Téma: Preventivní sebepéče