Umění sebepéče Relaxace & meditace jako cesta k vnitřní pohodě a sebepoznání

Relaxační seberozvojové víkendové semináře pro ženy

Téma:
Dej si poh-OFF a vypni hlavu

Téma: Sebehodnota a setkání s vnitřním kritikem

Téma: Hranice a osobní prostor

Téma: Preventivní sebepéče