Pár slov o mně

Jmenuji se Michaela Kocvelda a více než 10 let provázím a podporuji lidi na jejich cestě životem.

Čím se zabývám?

Mým srdcovým oborem psychosociální práce a psychoterapie (nejlepší nástroj pro sebepoznání, podporu a vlastní rozvoj). Dlouhodobě pracuji s relaxačními a meditačními technikami, které jsou pro mne jedinečnou cestou k vnitřní pohodě a sebepoznání. Využívám také koučink (vhodný pro ty, kteří se chtějí posunout na své životní cestě) a mentoring (pro ty, kteří potřebují poradit a inspirovat se v oblasti, ve které mám mnohaleté pracovní zkušenosti).

Tvořím a lektoruji workshopy zaměřené na sebepéči, relaxace, meditace, syndrom vyhoření, vybrané oblasti sociální práce a psychologie.

Jsem také lektorka swingových tanců v tanečním studiu Swing Busters.

Projekt Umění sebepéče je jako mé dítě, stvořila jsem ho s láskou, vyvíjíme se spolu, posouváme se vzájemně kupředu, zanecháváme smysluplný otisk v životě.

Má osobní vize a poslání

Inspirovat lidi k péči o své psychické zdraví i k péči o své vztahy.

Podpořit klienty v náročných chvílích a pomoci jim objevit jejich vlastní zdroje.

Ukázat relaxace&meditace jako účinný nástroj k vnitřní pohodě a sebepoznání.

Probudit v ženách jejich ženskost a sebedůvěru.

 

Provázím lidi na jejich cestě životem, někdy trnité a zamlžené, jindy vyprahlé toužící po zastavení a relaxu, anebo plné energie hledající nový směr.
Michaela Kocvelda