Sebepéče je záměrná a všímavá péče o své duševní, emocionální, spirituální a fyzické zdraví. 

Termín sebepéče označuje jakoukoli záměrnou aktivitu, kterou provedete, která chrání a pečuje o vaše duševní, fyzické, emocionální a spirituální zdraví.

Péče o sebe zahrnuje řadu praktik od zdravého stravování, cvičení, dostatečného spánku, přes rozvíjení všímavosti, meditační a relaxační praxe, až po vlastní sebepoznání a seberozvoj či budování zdravých mezilidských vztahů.

Sebepečujícím životním přístupem můžete vyživit své tělo i duši, pravidelně uvolňovat stres, napětí, úzkosti, emoce, zahlcenost, předcházet syndromu vyhoření, lépe nakládat se svým časem s ohledem na vlastní potřeby, apod. 

Čas věnovaný vlastní duševní a fyzické pohodě vytváří a doplňuje zásoby energie, které pak můžete libovolně využít v dalších oblastech (př. péče o druhé, práce aj.).

Sebepéče je zcela nezbytná, zdravá a života osvěžující.

Sebepéče staví na 4 hlavních zásadách: 

  • JEDINEČNOSTkaždý má jiné potřeby, přání a možnosti, tak i sebepéče bude u každého vypadat jinak.

  • ZÁMĚRNOST – důležité je rozhodnutí přijmout sebepečující přístup ve svém životě a vědomě konat činnosti směřující k ochraně a zlepšení zdraví.
  • PRAVIDELNOST – jednorázové opečování se sice přinese potěšení, pravděpodobně však jen na krátko. Pro budování stabilní zdravé kondice, dobré psychické odolnosti  a zásobárny podpůrných zdrojů je NUTNÉ vypěstovat pravidelný návyk zdravé sebepéče
  • AKTUÁLNOST – rosteme, vyvíjíme se, mění se doba i jednotlivá období a situace, ve kterých se nacházíme. V různých etapách našeho života se mění i naše potřeby, možnosti a nastavení – je tedy třeba vždy aktualizovat sebepečující aktivity a přístup

Oblasti sebepéče:

Sebepéči dělíme na:

 
  • PREVENTIVNÍ – zahrnuje pravidelnou péči o sebe, zdravé sebepečující návyky a rituály, které posilují psychickou odolnost a životní pohodu. To znamená, že hledáte či již víte, co vám dělá radost, u čeho vypnete a odpočinete si, co vám pomáhá překonat běžný každodenní stres, vědomě naplňujete svou zásobárnu energie a pozitivních zdrojů.
  • KRIZOVOU – zde obvykle volíme zcela jiné strategie sebepodpory a sebepéče než běžně. V tomto období se nám hodí krizový plán, a právě výše zmiňovaná nastřádaná zásobárna energie, pozitivních zdrojů a vyrovnávacích nástrojů, tzv. kufřík první psychické pomoci. Někdy vlastní síly či některé obvyklé praktiky však nemusí stačit (zejm. pokud je nemáte dostatečně dlouho zažité), je dobré si také umět si říct o pomoc – i to spadá do sebepéče!
  • NÁSLEDNOU – věci se vrací do „nového“ normálu. Je na místě aktualizovat své priority, potřeby a sebepečující přístup, reflektovat, co vám náročné období dalo/vzalo a co vám jej pomohlo překonat, co potřebujete jinak, doplnit svou zásobárnu