Základy relaxačních technik
a sebepéče

Délka trvání: 8 hodin (1 den)
Číslo akreditace: A2021/0018-SP/PC/VP

Kurz je sestaven z krátkých teoretických vstupů, praktického nácviku vybraných relaxačních technik, vzájemného sdílení a cvičení osobního rozvoje.
Kurz je veden zážitkovou formou a založen na osobním prožitku účastníků.

Dozvědět se víc

Relaxační techniky
a sebepéče

Délka trvání: 27 hodin (10 týdnů)
Číslo akreditace: A2021/0021-SP/PC/VP

Ucelený seberozvojový kurz zaměřený na osvojení si sebepečujícího přístupu v životě, pravidelný nácvik relaxačních & meditačních technik, rozvíjení vnitřního klidu a sebepoznání. Po dobu 10 týdnů probíhá deset 2 hodinových skupinových setkání.

 
Dozvědět se víc