Datum konání:      21.10.2023
   Čas:                        9 – 17
Cílová skupina:      sociální pracovníci, pracovníci v sociálních                                             službách, pracovníci OSPOD, management,                                            zdravotní pracovníci
   Adresa:                 bude upřesněna

   Počet hodin:                  8
      Maximální kapacita:    12
   Akreditace:                    A2021/0018-SP/PCVP
   Cena:                             1890,- Kč

Obsah kurzu

Lidé, kteří denodenně pomáhají druhým jsou vystaveni mnohým psychickým tlakům, a proto je opravdu důležité pečovat o jejich duševní zdraví. Sebepéče je umění potřebné v každé profesi.

Tento kurz nabízí prostor pro rozvoj a sdílení všem lidem v pomáhajících službách, kteří si uvědomují, že péče sám o sebe je základ.

V rámci tohoto jednodenního školení je účastníkům předán soubor znalostí a činností za účelem ochrany před škodlivými důsledky dopadu stresu a s tím spojené ohrožení zdraví a jejich výkonů.

Účastníci si osvojí několik osvědčených i méně známých psychohygienních technik. Vypracují si aktuální mapu vlastních potřeb a plán tří sebepečujících aktivit, které jako první mohou zařadit mezi každodenní pravidelnou péči o sebe.

Kurz je určen všem pracovníkům sociálních služeb a pracovníkům OSPOD, kteří jsou v každodenním intenzivním kontaktu s klienty a kteří pracují ve značně stresujícím prostředí.

 

PŘIHLAŠTE SE POMOCÍ EMAILU: michaela.kocvelda@gmail.com