Umění sebepéče

Je projekt zaměřený na:

  • význam sebepečujícího přístupu v životě člověka,
  • seberozvoj a sebepoznání,
  • využívání relaxačních & meditačních technik.

Tyto tři složky jsem propojila a vznikly z toho relaxační seberozvojové programy, které nabízí prostor zjistit, jak se nejprve dobře postarat o sebe, zastavit se a uvědomit si sám sebe a své potřeby, načerpat energii, najít vlastní zdroje, rozpoznat své hranice aj.

Skrze tento projekt se snažím rozšiřovat povědomí o důležitosti sebepoznání a všímavé péči o sebe s cílem žít spokojený život.

Projekt se postupně rozšiřuje, z čeho mám velikou radost.

Nabízím individuální sezení i skupinová setkání. Pořádám krátkodobé i dlouhodobé kurzy, víkendové výjezdy, přednášky a různé akce. Některé ze svých kurzů mám akreditované MPSV tudíž jsou cílené pro pomáhající profese, jiné jsou určené výhradně pro ženy nebo na míru pro firmy.

Vize

Ukazovat každému možnost se zastavit a uvědomit si důležitost sebepoznání a význam pravidelné sebepéče, a přispívat k udržování životní pohody člověka.

Mise

Rozšiřovat povědomí o sebepečujícím životním stylu, o jeho významu i vlivu na zdraví a osobní pohodu člověka. Přinášet relaxační a meditační techniky jako skvělý nástroj k sebepoznaní a odpočinku.

Jak to vše začalo?

Vždy jsem měla blízko k tomu si „udělat radost“, oddychnout si a putovat po krajinách své mysli. Také jsem docela dobrý a spokojený spáč 😊

V roce 2017 jsem byla už rok na rodičovské „dovolené“ a přemýšlela jsem o tom, jak se zas více naladit na sebe – jak uspokojit i své potřeby,… Nutno přiznat, že před mimčem mi to šlo docela obstojně. Vejšku a psychoterapeutický výcvik už jsem měla nějaký pátek za sebou, x let jsem intenzivně pracovala s lidmi…

A pak jsem dostala nápad sestavit vlastní kurz, kde propojím vše, co mám ráda a taky to, co mi na rodičovské už chybělo. O chvílích volna jsem si psala poznámky a pokládala základy svému projektu. Tehdy jsem ani nezamýšlela, že vznikne ucelený projekt.

Na základě svých vědomostí a zkušeností z praxe jsem sestavila dlouhodobý, zážitkový a odpočinkový kurz. Věřím, že proto, aby se udála nějaká změna v našem životě, je třeba se do toho opřít – všímavě, systematicky a zábavně. Seskupila jsem 10 životních oblastí, o kterých si myslím, že by se u nich měl každý člověk někdy zastavit. Poskládala jsem různé techniky osobního rozvoje a přidala relaxační a meditační techniky, skrze které se můžeme dostat blíže do svého nitra.

V roce 2019 jsem tedy odstartovala svůj první 10ti týdenní kurz „Umění sebepéče – Relaxace & meditace jako cesta k vnitřní pohodě a sebepoznání“ byl pro ženy v příjemném Komunitním centru Žižkov.

V současnosti jsem Umění sebepéče rozvinula v širší projekt zaměřený na sepepéči, seberozvoj a relaxační a meditační praxi.  V rámci tohoto projektu vedu programy pro ženy, pro mamky, pro pěstouny, pro pomáhající profese a neziskové organizace (kurzy jsou akreditované u MPSV), pro firmy.