Datum konání:       aktuálně jen na míru pro danou organizaci
   Čas:                          dle domluvy
Cílová skupina:       sociální pracovníci, pracovníci v sociálních                                             službách, pracovníci OSPOD, management,                                            zdravotní pracovníci
   Adresa:                   

   Počet hodin:                 27
      Maximální kapacita:   dle domluvy
   Akreditace:                    A2021/0021-SP/PC/VP
   Cena:                             5500,- Kč

Obsah kurzu

Lidé, kteří denodenně pomáhají druhým jsou vystaveni mnohým psychickým tlakům, a proto je opravdu důležité pečovat o jejich duševní zdraví. Sebepéče je umění potřebné v každé profesi.

Tento kurz nabízí prostor pro rozvoj a sdílení všem lidem v pomáhajících službách, kteří si uvědomují, že péče sám o sebe je základ. Kromě teorie si na tomto desetitýdenním kurzu (2h každý týden) vyzkoušíte a zažijete různé relaxační a meditační techniky, které jsou účinným nástrojem pro prevenci i překonávání stresu, napětí či syndromu vyhoření.

Relaxace skvěle uvolňují tělo i mysl, jsou tak praktickým pomocníkem pro každodenní psychohygienu tolik potřebnou pro udržení vlastního psychického zdraví.

Cyklus deseti setkání obsahuje 20 hodin tvořivé, sebezkušenostní a zážitkové formy osobního rozvoje, sdílení a odpočinku.

Každé setkání je zaměřené na jedno téma osobního rozvoje (úvod k relaxacím a meditacím, kořeny, přání a potřeby, role, emoce, hodnoty, silné a slabé stránky, vize, vztahy, zdroje).

Můžete se těšit například na Jacobsonovu progresivní svalovou relaxaci, Autogenní trénink, relaxace s imaginacemi, meditace všímavosti (mindfulness) a jiné meditace. Relaxace a meditace využívám na svých kurzech jako zdroj k hlubšímu sebepoznání, pro práci s emocemi nebo k nastavení work-life balance.

Kurz je realizován v průběhu 10 ti týdnů proto, že je kladen důraz na realizaci zadávaných domácích cvičení a vštěpení návyku pravidelnosti do života jedince.

 

Kurz není vhodný pro zájemce, kteří mají epilepsii, duševní onemocnění nebo se nacházejí v akutním krizovém stavu. (Je to z důvodu využití technik a cvičení, které by nemusely prospět jejich zdravotnímu stavu).