Uplynulá víkendová setkání

Sobota  28.8.2021

Ve spolupráci s organizací Úsměv mámy, z.ú.

Celodenní relaxační seberozvojový seminář pro maminky

 

Hlavním tématem dne: Preventivní sebepéče

 • Sebepéče: preventivní – krizová – následná
 • Sebepečující přístup v životě
 • Jak si udržet nastřádanou energii?
 • Jak se připravit na obvyklý (neprázdninový režim)?
 • Jaké vysoké nároky na sebe kladu?
 • Time management
 • Vyváženost v životních oblastech

 

Prohlubování relaxační praxe (např. nácvik vybraných relaxačních technik s vizualizací, mindfulness meditace aj.), tvořivá práce na osobním rozvoji (př. práce s kartami, arteterapeutické ) a sdílení zkušeností o nárocích na sebe, o sebepečující praxi, aj.  


Sobota  19.7.2021

Ve spolupráci s organizací Úsměv mámy, z.ú.

Celodenní relaxační seberozvojový seminář pro maminky

 

Hlavním tématem dne: Hranice

 • Jaké jsou mé osobní hranice?
 • Jak je opečovávám?
 • Jak je dávám najevo?
 • Jak pracuji s hranicemi v partnerství?
 • Jak pracuji s hranicemi ve výchově?

 

Prohlubování relaxační praxe (např. nácvik autogenního tréninku, relaxace s vizualizací aj.), tvořivá práce na osobním rozvoji (př. práce s kartami, arteterapeutické a pohybové techniky) a sdílení zkušeností o hranicích v životě a o sebepečující praxi.