Datum konání:      bude upřesněno – hlašte se průběžně
   Čas:                        čtvrtky od 18:30 – 20:30
   Cílová skupina:    ženy všech generací
   Adresa:                  Perlova 3, Praha 1

   Počet hodin:                  20
      Maximální kapacita:     7
   Cena:                              5500,- Kč

Obsah kurzu

Kromě teorie si na kurzu vyzkoušíte a zažijete různé relaxační a meditační techniky, které jsou účinným nástrojem pro prevenci i překonávání stresu, napětí či syndromu vyhoření. Relaxace skvěle uvolňují tělo i mysl, jsou tak praktickým pomocníkem pro každodenní psychohygienu.

Můžete se těšit na Jacobsonovu progresivní svalovou relaxaci, Autogenní trénink, relaxace s imaginacemi, meditace všímavosti (mindfulness) a jiné meditace.

Relaxace a meditace využívám na svých kurzech jako zdroj k hlubšímu sebepoznání, pro práci s emocemi nebo k nastavení work-life balancu.

Cyklus deseti setkání obsahuje 20 hodin tvořivé, sebezkušenostní a zážitkové formy osobního rozvoje, sdílení a odpočinku. Každé setkání je zaměřené na jedno téma osobního rozvoje (úvod k relaxacím a meditacím, kořeny, přání a potřeby, role, emoce, hodnoty, silné a slabé stránky, vize, vztahy, zdroje).

Kdy je pro mě vhodný? 

  • cítíte únavu, stres, vyčerpaní či vyhoření
  • nemáte čas na sebe a neumíte odpočívat
  • chcete lépe poznat sama sebe
  • toužíte vyslyšet svá přání a potřeby
  • chcete se umět zorientovat ve svých životních rolích a najít rovnováhu
  • potřebujete efektivněji pracovat se svými emocemi a každodenním stresem

Kurz není vhodný pro osoby s psychiatrickým onemocněním, v akutní krizi, s epilepsií. Pokud si nejste jisté, zda je kurz pro vás vhodný neváhejte se na mně obrátit.

Pro otevření kurzu je potřeba, aby byla naplněna jeho minimální kapacita.