Datum konání:    upřesníme
   Čas:                       9:30 – 16:30
   Cílová skupina:   ženy všech generací
   Adresa:                Perlova 3, Praha 1

   Počet hodin:                6
      Maximální kapacita:   8
   Cena:                            1800,- Kč

Téma: Hranice a osobní prostor

Obsah kurzu

Program víkendových kurzů je vždy tvořen ze 4 pilířů
  • teorie,
  • zážitkové seberozvojové techniky,
  • sdílení,
  • relaxační & meditační cvičení.

Obvyklý harmonogram dne

9:30 – 12.30     Dopolední blok

12.30 – 13.20    Obědová pauza

13.30 – 16:30     Odpolední blok

 

Prozkoumejte své hranice a naučte se lépe chránit sami sebe, a být tak v pohodě s druhými.

Relaxačně seberozvojový seminář je určen pro ženy, jež chtějí podpořit své duševní zdraví a pohodu; a mají zájem probádat téma hranic ve svém životě a vztazích. Hranice mají důležité místo v našich životech a jsou naprosto přirozené. Neschopnost nastavit si hranice nám obvykle přináší nefunkční vztahy, ztrácíme samy sebe, své sebevědomí i sebehodnotu.   

Znáte tyto situace?

Upřednostňujete potřeby druhých před vlastními?

Neumíte říkat NE?

Neznáte své hranice?

Nejste schopna si vytyčit své hranice?

Když už se vymezíte, cítíte se provinile?

Neustále se obhajujete, ale respekt od druhých nepřichází?

Nevěříte si?

Našly jste se ve výše uvedeném? – Pak je pro vás tento seminář vhodný.

Co vám seminář přinese?

Pochopíte, proč jsou hranice v našem životě důležité a přirozené

Uvědomíte si vlastní vztah k hranicím

Nasměrujete se k vlastnímu sebevymezení

Naučíte se, jak citlivě ošetřit svůj prostor 

Zjistíte, jak lépe vykomunikovat své potřeby a hranice

Osvojíte si vybrané zdraví prospěšné techniky relaxace a meditace

 

Drobné občerstvení, materiály, pomůcky jsou zahrnuty v ceně semináře. 

Přihlášky u Míši na telefonu 777 603 938 

 

Aktuální témata a termíny víkendových seminářů (1-2 denních setkání) průběžně vypisuji.